VAD ÄR E-SPORT?

E-sport står för elektronisk sport och är ett samlingsnamn på tävlingsinriktade dator- och tvspel. För att ett spel ska vara en e-sport krävs det att de tävlande möter varandra och inte spelar mot datorn. Det är även den tävlandes prestation som ska vara det avgörande för vem som vinner och ingen slumpmässighet får finnas. Hasardspel som t.ex. poker eller lotterier är därför inte e-sport.

STARTA E-SPORT FÖRENING

Ny förening
Det är relativt enkelt att starta upp e-sportverksamhet i ny förening. För det krävs att minst tre personer går samman och kallar samtliga personer som är intresserade av att vara med i föreningen till ett bildandemöte. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Använd gärna denna mall för hur dagordning och protokoll för bildandemötet bör se ut.

Mötesordföranden lotsar deltagarna genom dagordningen. När mötet har behandlat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad och protokollet ska signeras fysiskt eller digitalt av mötesfunktionärerna.

Registreringshandlingar – Signerat protokoll från bildandemötet och föreningens stadgar ska skickas in via formuläret vid registrering. Glöm inte ansöka om organisationsnummer via skatteverket.

Befintlig förening
Beroende på vad som framgår ur föreningens stadgar så är det antingen föreningsstyrelsen eller föreningens årsmöte, ordinarie eller extra, som fattar beslut om att starta upp e-sportverksamhet.

Registreringshandlingar – Signerat beslutsprotokoll från styrelsen eller årsmötet ska tillsammans med föreningens stadgar och kontaktinformation till styrelse skickas in via formuläret vid registrering.

Registrering av lag och förening görs här.

Så snart vi tagit emot er registrering kommer den gås igenom. Om det framkommer att vi saknar uppgifter eller liknande så kommer vi kontakta er, ser allt bra ut kommer ni erhålla ett välkomstbrev med mer information.

TRYGG E-SPORT

Inom e-sportsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna e-sporta utan att riskera att utsättas för detta. Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening ska du i första hand ta upp saken med föreningens styrelse. Andra vägar är att kontakta oss via info@callofduty.nu eller till Svenska e-sportförbundet.